Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
d. [Cu]
dx
C u'
d. [U±V]
dx
U' ± V'
d. [logaU]
dx
U'
(ln a)U
d. [eu]
dx
eu U'
d. [ln u]
dx
u'
u
d. [¦U¦]
dx


*absolute value
U (U')
¦U¦


u≠0
d. [x]
dx
1
d. [c]
dx
0
d. [Un]
dx
nUn-1 U'
d. [ U ]
dx[ V ] 
VU'-UV'
V2
d. [UV]
dx
UV'+VU'
d. [au]
dx
(ln a)auU'
d. [cos u]
dx
-(sin u) u'
d. [tan u]
dx
(sec2u) u'
d. [cot u]
dx
-(csc2u) u'
d. [sec u]
dx
(sec(u)tan(u)) u'
d. [csc u]
dx
-(csc(u)cot(u)) u'
d. [arcsin u]
dx
u'
√1-u2


√= sq. root of whole denominator
d. [arccos u]
dx
-u'
√(1-u2)
d. [arctan u]
dx
u'
√(1-u2)
d. [arccot u]
dx
- u'
(1-u2)
d. [arcsec u]
dx
u'
¯¯¯¯¯‾‾‾
¦u¦√(u2-1)
d. [arccsc u]
dx
-u'
¯¯¯¯¯‾‾‾
¦u¦√(u2-1)
d. [sinh u]
dx
(cosh u) u'
d. [cosh u]
dx
(sinh u) u'
d. [tanh u]
dx
(sech2u) u'
d. [coth u]
dx
-(csch2u) u'
d. [sech u]
dx
-(sech(u)tanh(u)) u'
d. [csch u]
dx
-(csch(u)cot(u)) u'
d. [sinh-1 u]
dx
u'
√(u2+1)
d. [cosh-1 u]
dx
u'
√(u2-1)
d. [tanh-1 u]
dx
u'
(1-u2)
x of y cards Next >|