Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Kolejność czynności podczas nadawania korespondencji to:

Włączenie mikrofonu, ustawienie wzmocnienia i wyłączenie podsłuchu własnego nadawania, przekazanie treści

Przygotowanie treści , wciśnięcie przycisku nadawania i (po chwili) rozpoczęcie transmisji, zakończenie transmisji i ( po chwili) zwolnienie przycisku nadawania

Sprawdzenie mikrofonu i nadawanie treści natychmiast aż do zakończenia meldunku

Weryfikacja treści komunikatu i bezzwłoczne rozpoczęcie transmisji do czasu przerwy w nadawaniu
Kolejność czynności podczas nadawania korespondencji to:

Włączenie mikrofonu, ustawienie wzmocnienia i wyłączenie podsłuchu własnego nadawania, przekazanie treści

Przygotowanie treści , wciśnięcie przycisku nadawania i (po chwili) rozpoczęcie transmisji, zakończenie transmisji i ( po chwili) zwolnienie przycisku nadawania

Sprawdzenie mikrofonu i nadawanie treści natychmiast aż do zakończenia meldunku

Weryfikacja treści komunikatu i bezzwłoczne rozpoczęcie transmisji do czasu przerwy w nadawaniu
Pilot zmienia ustawienie częstotliwości radiostacji gdy:

Nie ma odpowiedzi na pierwsze wywołanie.

Otrzymał polecenie organu kontroli ruchu lotniczego lub służby informacji powietrznej.

Uzna, że powinien zmienić częstotliwość odpowiednią do trasy

Występują zakłócenia na częstotliwości podstawowej
Pilot zmienia ustawienie częstotliwości radiostacji gdy:

Nie ma odpowiedzi na pierwsze wywołanie.

Otrzymał polecenie organu kontroli ruchu lotniczego lub służby informacji powietrznej.

Uzna, że powinien zmienić częstotliwość odpowiednią do trasy

Występują zakłócenia na częstotliwości podstawowej
Gdy na pierwsze wywołanie stacji naziemnej przez pilota nie ma odpowiedzi od tej stacji to należy:

Wywołać inny statek powietrzny na tej samej częstotliwości

Zmienić częstotliwość

Ponowić wywołanie nie wcześniej niż po 10 sekundach i jeśli wtedy brak odpowiedzi upewnić się czy wybrano właściwą częstotliwość.

Poczekać na wywołanie przez stację naziemną
Gdy na pierwsze wywołanie stacji naziemnej przez pilota nie ma odpowiedzi od tej stacji to należy:

Wywołać inny statek powietrzny na tej samej częstotliwości

Zmienić częstotliwość

Ponowić wywołanie nie wcześniej niż po 10 sekundach i jeśli wtedy brak odpowiedzi upewnić się czy wybrano właściwą częstotliwość.

Poczekać na wywołanie przez stację naziemną
Literę “O” wymawia się jako:

Ontario

Oscar

Ohio

Oklahoma
Literę “O” wymawia się jako:

Ontario

Oscar

Ohio

Oklahoma
Literę „F” wymawia się jako:

Fox

Florida

Foxtrot

Frank
Literę „F” wymawia się jako:

Fox

Florida

Foxtrot

Frank
Literę „R” wymawia się jako:

Rover

Radio

Roger

Romeo
Literę „R” wymawia się jako:

Rover

Radio

Roger

Romeo
Literowanie stosuje się wyłącznie gdy:

Nie jest istotne tempo nadawania w małym natężeniu ruchu lotniczego

Chcemy umożliwić zapisanie treści depeszy

W korespondencji występują więcej niż dwie nazwy punktów meldunkowych

Nie opóźnia to znacznie tempa prowadzonej korespondencji i jest istotne ze względu na zrozumienie treści nazw lub skrótów
Literowanie stosuje się wyłącznie gdy:

Nie jest istotne tempo nadawania w małym natężeniu ruchu lotniczego

Chcemy umożliwić zapisanie treści depeszy

W korespondencji występują więcej niż dwie nazwy punktów meldunkowych

Nie opóźnia to znacznie tempa prowadzonej korespondencji i jest istotne ze względu na zrozumienie treści nazw lub skrótów
Łączność radiotelefoniczna w lotnictwie służy do:

Przekazywania pleceń pilotom przez kontrolera wieży

Wzajemnego komunikowania się personelu latającego i naziemnego

Komunikowania się kontrolera wieży z obsługą naziemną lotniska

Przekazywania wyłącznie informacji handlingowych pilotom przez uprawnione osoby
Łączność radiotelefoniczna w lotnictwie służy do:

Przekazywania pleceń pilotom przez kontrolera wieży

Wzajemnego komunikowania się personelu latającego i naziemnego

Komunikowania się kontrolera wieży z obsługą naziemną lotniska

Przekazywania wyłącznie informacji handlingowych pilotom przez uprawnione osoby
Mówiąc do mikrofonu należy:

Mówić głośno i szybko

Utrzymywać stałe natężenie głosu i właściwą odległość ust od mikrofonu

Mieć przed oczami tekst korespondencji

Trzymać mikrofon w polu widzenia
Mówiąc do mikrofonu należy:

Mówić głośno i szybko

Utrzymywać stałe natężenie głosu i właściwą odległość ust od mikrofonu

Mieć przed oczami tekst korespondencji

Trzymać mikrofon w polu widzenia
Procedura sprawdzenia łączności polega na:

Wywołaniu stacji naziemnej na wszystkich opublikowanych częstotliwościach

Wywołaniu stacji naziemnej z powietrza i uzyskaniu odpowiedzi na wywołanie

Włączeniu radiostacji i wywołaniu dowolnej stacji radiowej

Nawiązaniu dwustronnej łączności na określonej częstotliwości i wymianie raportów o czytelności transmisji
Procedura sprawdzenia łączności polega na:

Wywołaniu stacji naziemnej na wszystkich opublikowanych częstotliwościach

Wywołaniu stacji naziemnej z powietrza i uzyskaniu odpowiedzi na wywołanie

Włączeniu radiostacji i wywołaniu dowolnej stacji radiowej

Nawiązaniu dwustronnej łączności na określonej częstotliwości i wymianie raportów o czytelności transmisji
Przed rozpoczęciem każdego nadawania należy:

Upewnić się czy częstotliwość nie jest zajęta przez inną transmisje

Włączyć podsłuch własnego nadawania

Ustawić częstotliwość zapasową

Przeprowadzić łączność sprawdzającą
Przed rozpoczęciem każdego nadawania należy:

Upewnić się czy częstotliwość nie jest zajęta przez inną transmisje

Włączyć podsłuch własnego nadawania

Ustawić częstotliwość zapasową

Przeprowadzić łączność sprawdzającą
Przerwanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie gdy:

Nie jest dozwolone do czasu zakończenia korespondencji

Stacja lotnicza znajduje się w niebezpieczeństwie lub sytuacji naglącej

Wymaga szczególnej autoryzacji ULC

Status lotu daje taki przywilej
Przerwanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie gdy:

Nie jest dozwolone do czasu zakończenia korespondencji

Stacja lotnicza znajduje się w niebezpieczeństwie lub sytuacji naglącej

Wymaga szczególnej autoryzacji ULC

Status lotu daje taki przywilej
System pracy sieci radiotelefonicznej w lotnictwie to:

System konferencyjny

System Duplex (dupleks)

System Simplex

System Półdupleks
System pracy sieci radiotelefonicznej w lotnictwie to:

System konferencyjny

System Duplex (dupleks)

System Simplex

System Półdupleks
Transmisje niedozwolone to:

Transmisje zbędne, anonimowe, o charakterze prywatnym, zakłócające prowadzenie innej korespondencji

Transmisje pomiędzy pilotami bez powiadomienia służb naziemnych

Transmisje nadawane zbyt szybko, bez użycia standardowej frazeologii

Transmisje rozwlekłe, przerywane, zawierające treści nie związane z wykonywanym zadaniem lotniczym
Transmisje niedozwolone to:

Transmisje zbędne, anonimowe, o charakterze prywatnym, zakłócające prowadzenie innej korespondencji

Transmisje pomiędzy pilotami bez powiadomienia służb naziemnych

Transmisje nadawane zbyt szybko, bez użycia standardowej frazeologii

Transmisje rozwlekłe, przerywane, zawierające treści nie związane z wykonywanym zadaniem lotniczym
Treść korespondencji od stacji naziemnej zawierająca zezwolenia, instrukcje, parametry lotu i inne ważne informacje winna być:

Nie wymaga potwierdzenia

Powinna być potwierdzona sformułowaniem „Roger” lub „Zrozumiałem”

Potwierdzona przez pilota poprzez powtórzenie całości korespondencji i podanie swojego znaku wywoławczego

Pilot decyduje o sposobie potwierdzenia odebrania korespondencji
Treść korespondencji od stacji naziemnej zawierająca zezwolenia, instrukcje, parametry lotu i inne ważne informacje winna być:

Nie wymaga potwierdzenia

Powinna być potwierdzona sformułowaniem „Roger” lub „Zrozumiałem”

Potwierdzona przez pilota poprzez powtórzenie całości korespondencji i podanie swojego znaku wywoławczego

Pilot decyduje o sposobie potwierdzenia odebrania korespondencji
Wywołanie w niebezpieczeństwie powinno zawierać co najmniej:

Znak wywoławczy, określenie zagrożenia, pozycję samolotu, zamiary dowódcy na dostępnej częstotliwości radiowej

Słowo MAYDAY, swój znak wywoławczy i rodzaj zagrożenia nadane na częstotliwości radiowej przydzielonej dla danej trasy

Słowo MADAY nadane trzykrotnie na częstotliwości 121,500 MHz

Trzykrotne wywołanie MAYDAY, trzykrotne podanie swojego znaku wywoławczego,rodzaj niebezpieczeństwa, pozycję i parametry lotu, zamiary dowódcy statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy na częstotliwości, na której prowadzono korespondencję lub jeśli niemożliwe, na 121,500 MHz
Wywołanie w niebezpieczeństwie powinno zawierać co najmniej:

Znak wywoławczy, określenie zagrożenia, pozycję samolotu, zamiary dowódcy na dostępnej częstotliwości radiowej

Słowo MAYDAY, swój znak wywoławczy i rodzaj zagrożenia nadane na częstotliwości radiowej przydzielonej dla danej trasy

Słowo MADAY nadane trzykrotnie na częstotliwości 121,500 MHz

Trzykrotne wywołanie MAYDAY, trzykrotne podanie swojego znaku wywoławczego,rodzaj niebezpieczeństwa, pozycję i parametry lotu, zamiary dowódcy statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy na częstotliwości, na której prowadzono korespondencję lub jeśli niemożliwe, na 121,500 MHz
Znak wywoławczy SP-AHN można skrócić do:

AHN

SHN

HN

SN
Znak wywoławczy SP-AHN można skrócić do:

AHN

SHN

HN

SN
Nadawanie „ na ślepo” to:

Nadawanie komunikatów nie wymagających potwierdzenia odbioru

Procedura specjalna w przypadku braku odbioru ze stacji, z którą chcemy się skomunikować polegająca na dwukrotnym przekazaniu treści depeszy na częstotliwości podstawowej i zapasowej z użyciem słów „Nadaję na ślepo”

Procedura wykonania lotu w warunkach IMC wraz z utratą łączności

Nadawanie komunikatów do wszystkich zainteresowanych ( rozgłaszanie)
Nadawanie „ na ślepo” to:

Nadawanie komunikatów nie wymagających potwierdzenia odbioru

Procedura specjalna w przypadku braku odbioru ze stacji, z którą chcemy się skomunikować polegająca na dwukrotnym przekazaniu treści depeszy na częstotliwości podstawowej i zapasowej z użyciem słów „Nadaję na ślepo”

Procedura wykonania lotu w warunkach IMC wraz z utratą łączności

Nadawanie komunikatów do wszystkich zainteresowanych ( rozgłaszanie)
Znak wywoławczy „Gdańsk Zbliżanie” oznacza:

Kontrolę podejścia w Gdańsku

Służbę zbliżania statków powietrznych w Gdańsku

System podejścia do lądowania w Gdańsku

Organ kontroli zbliżania Gdańsk
Znak wywoławczy „Gdańsk Zbliżanie” oznacza:

Kontrolę podejścia w Gdańsku

Służbę zbliżania statków powietrznych w Gdańsku

System podejścia do lądowania w Gdańsku

Organ kontroli zbliżania Gdańsk
x of y cards