Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
RADIOLOGISKA US
Vad kan en… visa?
Konventionell röntgen
Skalle: kontroll av shunt, annars CT Skelett: fraktur, kompression, luxation, artros, förslitning, skolios, tumör, utred vidare med CT Lungor: lunginflammation, lungödem, pneumothorax, tuberkulos, cancertumör, pleuravätska, lungstas, Hjärta: form och storlek, vid bedömning tas också hänsyn till lungkärlens storlek Digestionskanal: divertikel, tumör, förträngning, videofilmning av sväljningsakt, hiatushernia, inflammatorisk förändring, Urinvägar förkalkning, njursten, blåssten, cysta, tumör, inflammation
Datortomografi
CT skalle: blödning, propp, förkalkning, tumör, metastas, abscess, atrofi CT bihålor: sinuit, cysta, näspolyp, tumör, emboli CT thorax/lungor: atelektas, emfysem, tumör, vätska, parenkymatös förändring (exempelvis sarkoidos eller lungfibros) *mediastinum: förstorad lymfkörtel, metastas *hjärta: pericardit *skelett: brott, benförändringar CT buk: cysta, tumör, metastas, blödningar, inflammatoriska processer (notera att det är svårt att visualisera magsäck, tunntarm och tjocktarm med hjälp av datortomografi)
Magnetkamera
Hjärna: utredning av MS, epilepsi, kranialnerver, öga (näthinneavlossning) visualisering av tumörer, blodkärl (notera att det är svårt att visualisera färskt blod och förkalkningar med magnetkamera) Ryggrad: diskbråck, degenerativ förändring, tumör, spinal stenos (artros, reumatoid artrit, benpålagring kotkanter, diskbråck, medfödd missbildning), infektion, abscess, trauma (blödning, kotdiskskada, kotförskjutning) Bukorgan: missbildning eller cancer inom kvinnans livmoder och äggstockar, tumör prostata, urinblåsa och tarm, bäcken- och höftfraktur Axel: fraktur, skada rotatorcuff eller senor, luxation, vätska eller inflammatorisk process inom led Knä: menisk-, brosk- och kollateralligamentskador, lösa broskkroppar, vätska, cystor, skelettumörer Hjärta/kärl: På sikt kommer möjligheten att utföra angiografier med MR
Ultraljud
Undersökning av organ med vätskeinnehåll som inte skyms av ben eller luft Njurar: och sätta nefrostomi urinblåsa expansivitet, njur- eller blåssten, hydronefros, cysta, dilatation urinledare Lever: levercancer, metastas, cysta, abscess Gallvägar: gallsten, tumör, dilaterade gallgångar Bukspottkörtel: tumör, konkrement, hinder Testiklar: cancer, inflammatorisk process, trauma Doppler: stenos *Punktion biopsi, anläggning av dränage/kateter, tömning abscess, cysta
Angiografi
Hjärna och hals: Endast diagnostiska undersökningar för att komplettera CT och MR. aneurysm, stenos, malformation, kärlmissbildningar, tumörers blodförsörjning Hjärta: Ballongsprängning och stentning av stenoser och totala ocklusioner Aorta: bukaneurysm kan åtgärdas med endovaskulära grafter, njurartärstenos Ben: stenos, ocklusion, claudicatio intermittens
x of y cards